top of page
Happy%20Children_edited.jpg

Projekty

Informačné brožúrky pre detských lekárov a širšiu verejnosť

V rámci zlepšenia informovanosti o diagnóze PAS pracujeme na letákoch, ktoré budú slúžiť ako prvotný sprievodca v tejto problematike. Budú zdrojom potrebných informácií pri podozrení na diagnózu poruchy autistického spektra či inej pervazívnej neuro-vývinovej poruchy. Budú obsahovať zoznam diagnostických a terapeutických pracovísk v TTSK a na Slovensku, náležistosti získania opatrovateľského príspevku, zoznam špeciálnych škôl a materských škôl a možnosti intervencií.

Naše občianske združenie sprostredkuje

 záujemcom o finančnú podporu možnosť zbierať 2% z daní za rok 2022 priamo pre svoje dieťa a jeho potreby. Z vyzbieraných prostriedkov môžu rodičia hradiť terapie, pobyty, diagnostiku, pomôcky a školenia, ktoré sú pre ich rodinu inak nedosiahnuteľné.

V prípade darov priamo občianskemu združeniu budú financie použité na nákup komunikačných pomôcok k zapožičaniu pre deti s narušenou schopnosťou komunikácie.

Kurz bazálnej stimulácie

Na rok 2023 chystáme kurz bazálnej stimulácie pod vedením certifikovanej lektorky. Viac info čoskoro...

Modrá linka

Členovia nášho združenia poskytujú poradenstvo a podporu rodinám s čerstvou diagnózou. Kde začať? Kam sa obrátiť? Čo nás čaká? Aké sú vhodné terapie pre moje dieťa?Napíšte nám na natalia@modrosvet.sk

bottom of page