top of page

2% priamo pre deti

Naše občianske združenie sprostredkuje záujemcom o finančnú podporu možnosť zbierať 2% z dane z príjmu za rok 2022 a to priamo pre svoje dieťatko a jeho potreby. Z vyzbieraných prostriedkov môžu rodičia hradiť terapie, pobyty, diagnostiku, pomôcky a školenia, ktoré sú pre ich rodinu inak nedosiahnuteľné.

Na čo môžete vyzbierané finančné prostriedky použiť?

 • Terapie na Slovensku a v zahraničí

 • Špecializované vyšetrenia a diagnostika

 • Liečebné a terapeutické pobyty

 • Vzdelávacie workshopy a školenia pre rodičov

 • Doplnky stravy

 • Stravu pri špeciálnej diéte

 • Rehabilitačné pomôcky

 • Komunikačné pomôcky a software

 • Edukačné pomôcky a hračky

 • Zdravotnické potreby spojené s diagnózou

Pre aké diagnózy je program určený?

 • Porucha autistického spektra

 • ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou /  ADD -  porucha pozornosti,

 • Narušený vývin reči

 • Mentálne, či telesné postihutie

 • Downov syndróm

Darcov si musím zohnať sám?

Áno. Vašou úlohou bude osloviť darcov (rodinu, priateľov, známych, firmy) a požiadať ich o darovanie 2% z príjmu práve vám cez občianske združenie ModroSvet.

Ako budeme v ModroSvete vedieť, že peniaze z 2% sú určené pre vás?

Vaši darcovia vám musia dodať potvrdenie o odvedení 2% dane z príjmu. Bez toho nebudeme mať ako overiť, že peniaze sú určené pre vás. My si doložený dar zaevidujeme a a financie budeme vyplácať dľa zmluvy, ktorú spolu spíšeme.

Budem musieť dokladovať na čo prostriedky použijem?

Áno. Na základe zmluvy, ktorú spolu spíšeme budete povinní nám dodať doklad o využití prostriedkov (faktúra, pokladničný doklad, doklad o zaplatení).

Mám obmedzený čas na čerpanie prostriedkov?​

Áno. Vyzbierané finančné prostriedky by mali byť použíté v kalendárnom roku 2023.

Do kedy sa musím prihlásiť do programu?

Registrácie budú prebiehať do 15.3.2023

Pre ďaľšie informácie sa môžete obrátiť na Natáliu Vieira:

natalia@modrosvet.sk

Proces 2%.png

Podporte projekt Znakujeme s AAK kúpou trička ModroSvet.

Dámske XS-XXL

Pánske S-XXL

Detské 110-156

Objednávajte na natalia@modrosvet.sk

Staňte sa priamym darcom projektu 

IBAN 

SK0911000000002943100137

Swift 

TATRSKBX

Do správy príjemcovi

"dar AAK"

bottom of page