top of page

Ako postupovať
pri poukázaní
2%
pre rodinu

1 /  Vyžiadajte si potvrdenie o zaplatení dane

Do 15.02.2023 požiadajte Vášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Zamestnávateľ Vám vystaví POTVRDENIE o zaplatení dane.

*Daňové priznanie u fyzických osôb sa podáva do 31.3. 2024

2 / Vypíšte vyhlásenie o poukázaní 2%

Z Potvrdenia o zaplatení dane si vypočítate 2 % z Vašej zaplatenej dane.

Vypíšte VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Údaje:

ModroSvet o.z.

Pod Hájkom 1443/2, 909 01 Skalica

IČO 53440331

*Vyhlásenie o poukázaní 2% u fyzických osôb sa podáva do 30.4. 2024

3 / Ako poukázať 2% konkrétnej rodine

1)  Ak vám 2% vybavuje zemestnávateľ, pošlite fotografiu, alebo scan:

  • Potvrdenia o zaplatení dane

  • Vyhlásenia o poukázaní 2%

 priamo rodine, ktorú chcete obdarovať, alebo nás informujte na e-mailovej adrese natalia@modrosvet.sk

2)  Ak si 2% vybavujete sami, môžete tieto formuláre:

  • Sami odniesť formuláre na daňový úrad. Nezabudnite rodine, alebo nám poslať fotografiu, alebo scan oboch dokumentov​.

  • Formuláre predať priamo rodine a ona to za Vás vybaví.

  • Konktaktovať nás a my formuláre zanesieme na daňový úrad a čiastku priradíme priamo rodine, ktorú chcete obdarovať. E-mail: natalia@modrosvet.sk

potvrdenie-o-zaplatení-dane-z-príjmov-zo-závislej-činnosti.jpg
bottom of page