top of page

ModroSvet o.z.

Na jednej lodi

Občianske združenie rodičov a priateľov detí s poruchou autistického spektra a inými neurovývinovým poruchami.

Občianske združenie

ModroSvet o.z.

Pod Hájkom 1443/2, 909 01 Skalica

IČO 53440331

Bankové spojenie

Číslo účtu: SK0911000000002943100137

Kód banky:1100

SWIFT: TATRSKBX

MSc. Natália Freire Vieira

natalia@modrosvet.sk

Mama dvoch chlapcov s PAS. Stará sa o konzultačnú činnosť, organizáciu školení a voľno-časových aktivít.

Aktívne sa venuje priamej práci s rodičmi a deťmi s PAS a neuro-vývinovej terapii HANDLE.

Má taktiež na starosti finančnú pomoc rodinám.

Bez názvu.png

Mgr. Lucia Lašáková

lucialasakova@gmail.com

Absolventka magisterského štúdia špeciálnej pedagogiky na PDF UK v Bratislave, kde sa zameriavala na problematiku osôb s PAS.

 

Aktuálne pracuje ako školská špeciálna pedagogička v materskej škole.

Lucia má na starosti školenia pre odbornú verejnosť a rodičov, výskumnú činnosť a správu sociálnych sietí pre ModroSvet OZ.

Lucia_edited.jpg

Kristína Hepalová

hepalovak@gmail.com

Študentka bakalárskeho štúdia špeciálnej pedagogiky na PDF UK v Bratislave, osobná asistentka pre deti s PAS

Kristínka sa venuje práci s deťmi s presahom do špeciálnej pedagogiky, ABA, učenia za stolíkom, Snoezelen a volno-časovým aktivitám.

Má na starosti koordináciu dobrovoľníkov a organizáciu školení a eventov.

Kika_edited.jpg
bottom of page