top of page

Zmyslová telocvičňa

"Pohyb je život. Bez pohybu život nie je možný." - Moshé Feldenkrais

"Náš mozok má jedinú úlohu a tou sú prispôsobivé a komplexné pohyby" - Daniel Wolpert

"Všetky naše vedomosti začínajú zmyslami, smerujú k porozumeniu a končia rozumom." - Immanuel Kant

sensory integration room in the center f
sensory integration room in the center f

Naša misia

Chceme vytvoriť v Skalici zmyslovú terapeutickú telocvičňu. Komunitný priestor pre deti s neuro-vývojou pervazívnou poruchou, poruchou pozornosti, či poruchou učenia. Miesto, kde by mohli byť sami sebou, bez predsudkov a nálepok. Priestor pre relaxáciu, zmyslovú integráciu a  voľnú hru za doprovodu špecialistu na fyzioterapiu a zmyslovú integráciu

Čo je to senzorická integrácia?

Náš mozok cez naše zmysly zbiera informácie o okolí, zpracúva ich do celku a vytvára odozvu k prostrediu. Naše prostredie dá odozvu a my opäť reagujeme zmyslami... A tak stále dokola, 24 hodín denne. Deti s netypickým zmyslovým vnímaním, spracovaním, či odozvou majú ťažkosti v mnohých oblastiach života a potrebujú rehabilitáciu a podporu. Jednou z efektívnych foriem podpory je cvičenie a zmyslová integrácia.

Child in therapy sensory stimulating roo
bottom of page